Voititko lahjakortin kilpailussa jossa jaettiin DGstoren lahjakortteja? Tämän lomakkeen avulla ilmoitat lisätiedot DGstorelle, jotta voittamasi palkinnot voidaan lähettää sinulle.
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä niitä käytetä muuhun tarkoitukseen kuin palkintojen maksuun sekä tarvittaessa yhteydenottoon epäselvissä tilanteissa.

Miksi minun tarvitsee antaa henkilötunnukseni?
Saadut palkinnot ovat verotettavaa tuloa, ja ne ilmoitetaan henkilökohtaisessa verotuksessa. Palkintojen maksaja (kilpailun järjestäjä) tekee myös ilmoituksen verottajalle kaikista henkilöistä jotka ovat voittaneet yli 100 euron arvosta verovuoden (1.1.-31.12.) aikana.

Maksanko siis voitoistani veroa?
Periaatteessa kyllä, koska voitot ilmoitetaan koko vuoden veroilmoituksessa. Huomaathan myös että ilmoituksessa voi vähentää tulonhankkimiskulut, kuten matkat, osallistumismaksut jne.

Miksi minun pitää ilmoittaa tietoni teille, eikä järjestäjälle?
Tuemme frisbeegolfin kilpailutoimintaa tekemällä vuosittaisen tilastoinnin sekä tietojen keräämisen järjestävän seuran puolesta. Kilpailujen järjestämisessä on muutenkin tarpeeksi haasteita pelkin vapaaehtoisvoimin, eikä ylimääräistä työtä tarvitse järjestäjien niskaan sysätä. Veroilmoitusten tekeminen ei siis juurikaan tuota lisätyötä järjestävälle taholle, sillä me hoidamme suurimman osan työstä. Jos olet kilpailujärjestäjä tai seuran vastuuhenkilö, ja haluat tietää lisää, ota yhteyttä.

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 16.1.2015.
1. Rekisterinpitäjä
Anabolic Asteroid Oy (2538531-4)
Jäspilänkatu 19
04250 KERAVA
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Anabolic Asteroid Oy
Terhi Moisio
Jäspilänkatu 19
04250 Kerava
045 605 5999
3. Rekisterin nimi
Anabolic Asteroid Oy:n lahjakorteilla palkittujen rekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Anabolic Asteroid Oy:n lahjakorteilla palkittujen rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen ja yhteydenottojen hoitamiseksi.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään Verohallinnon tarvitsemat tiedot:
– nimi
– sähköposti
– henkilötunnus
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi Anabolic Asteroid Oy:n palkittujen rekisteriin ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Vuosittaisen palkintosumman ylittäessä 100 euroa, ilmoitetaan henkilölle itselleen, sekä seuralle jolta palkinnot on saatu.
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia neljänsille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Anabolic Asteroid Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.
9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.
10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
11. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.